Svjetski dan mjeriteljstva 2024

Poruka
direktora
BIPM-a i BIML-a

         
 
           


 
 
Martin Milton
Direktor BIPM-a
 
Anthony Donnellan
Direktor BIML-a

Svjetski dan mjeriteljstva - 20. svibnja 2024.
Mjerimo danas za održivo sutra
Mjeriteljstvo, znanost o mjerenju i njegovoj primjeni, oduvijek je bilo na čelu tehnološkog i znanstvenog napretka. Njegov je utjecaj vidljiv u svim područjima društvenog djelovanja i u našem je životu sveprisutno.
Ove je godine tema Svjetskog dana mjeriteljstva održivost. Točna mjerenja temelj su istraživanja i donošenja politika vezanih uz okoliš jer nam omogućuju razumijevanje i rješavanje složenih izazova povezanih s okolišem kao što su klimatske promjene, zagađenje i iscrpljivanje prirodnih resursa. Tema održivosti potiče nas da razmotrimo na koji način mjeriteljstvo svaki dan doprinosi poboljšanju našeg života. Tako primjerice precizna i pouzdana mjerenja omogućuju bolje praćenje okolišnih čimbenika, bolju procjenu utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš i razvoj strategija koje promiču ekološku ravnotežu. Mjeriteljstvo nam pruža potporu u donošenju informiranih odluka, na način da omogućuje kvantificiranje emisija ugljika, mjerenje količine otpada i praćenje prirodnih staništa.
Mjeriteljstvo ima ključnu ulogu u obračunu emisija ugljika, koji obuhvaća širok raspon aktivnosti uključujući precizna mjerenja, proračune, nadzor, izvješćivanje i financijsku provjeru zagađivača. Za donošenje sheme za obračun emisija ugljika i drugih zakonodavnih mjera u svrhu očuvanja okoliša neophodni su pouzdani podatci, koji proizlaze iz preciznih mjerenja potencijalno prisutnih onečišćujućih tvari u okolišu do razine milijarditih dijelova.
Mjeriteljstvo također igra nezaobilaznu ulogu u pružanju potpore provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i njihovim naporima u postizanju globalnog održivog razvoja kroz:
  • poštenu i transparentnu trgovinu temeljenu na zakonskom mjeriteljstvu s ciljem poboljšanja gospodarskih uvjeta za sve nas i smanjenja siromaštva;
  • pouzdane i usporedive rezultate ispitivanja koji su važni za poboljšanje našeg zdravlja i dobrobiti;
  • djelotvorno klimatsko djelovanje koje se mora temeljiti na mjernim tehnologijama koje omogućuju kvantifikaciju emisija i bitnih klimatskih varijabla kao i nadzor učinkovitost strategija ublažavanja klimatskih promjena;
  • mjerenja koja su ključna za razvoj i praćenje tehnologija koje nam otvaraju vrata prema pristupačnoj i čistoj energiji;
  • industrijske inovacije i infrastrukturu koje ovise o preciznim mjerenjima za širok raspon parametara.
Temom Svjetskog dana mjeriteljstva 2024. naglašava se presudna uloga mjeriteljstva u svim navedenim slučajevima te nas se podsjeća na zajedničku odgovornost za očuvanje našeg planeta.
Ova godina također označava novo poglavlje u promicanju Svjetskog dana mjeriteljstva nakon usvajanja Rezolucije na 42. zasjedanju Opće skupštine UNESCO-a u studenome 2023. godine, kojom se službeno priznaje njegovo obilježavanje 20. svibnja svake godine. To će pružiti nove prilike za promicanje mjeriteljstva, u skladu s UNESCO-ovom misijom da kroz znanost i obrazovanje izgradimo bolji svijet.
Više na https://www.worldmetrologyday.org