Svjetski dan mjeriteljstva 2022

Poruka direktora BIPM-a i BIML-a
Svjetski dan mjeriteljstva

20. svibnja 2022.

         


           


 
 
Martin Milton
Direktor BIPM-a
 
Anthony Donnellan
Direktor BIML-a


Mjeriteljstvo u digitalnom dobu


Naše društvo doživljava korjenite promjene uporabom digitalnih tehnologija. One unaprjeđuju procese i stvaraju nove mogućnosti. Njihova uporaba jedan je od najuzbudljivijih trendova u današnjem društvu te svjedoči o ubrzanom ritmu promjena kojima smo svakodnevno izloženi.
Otvorena i transparentna razmjena podataka temelj je digitalne transformacije. Pronalaženje i pristup potrebnim podatcima moraju biti jednostavni, a format podataka takav da omogućuje interoperabilnost i ponovnu uporabu. Za podatke koji ispunjavaju te zahtjeve možemo reći da su „FAIR”[1]. Drugim riječima, takvi su podatci pronalažljivi (engl. Findable), dostupni (engl. Accessible), interoperabilni (eng. Interoperable) i ponovno upotrebljivi (engl. Reusable). „FAIR“ podatci se stoga smatraju pouzdanima te kao takvi podržavaju praksu otvorenosti podataka.
Novi digitalni svijet teži prema što boljoj iskoristivost podataka pa je od ključne važnosti da svi izvori podataka budu dostupni u formatima koji nisu čitljivi samo ljudima nego i strojevima. Tako podatci postaju strojno obradivi, to jest strojevi ih mogu koristiti za svoj rad te služe kao temelj za nove načine primjene umjetne inteligencije.
Mogućnosti koje pruža digitalna transformacija brže će se ostvariti ukoliko osiguramo prilagodbu globalne infrastrukture kvalitete u smjeru promicanja i uporabe novih digitalnih tehnologija koje stvaraju i koriste FAIR podatke. Jedan od glavnih elemenata nacionalne i međunarodne infrastrukture kvalitete svakako je mjeriteljstvo – znanost o mjerenju i njezina primjena, koje već sada odgovara na potrebe i zahtjeve novog digitalnog gospodarstva.
Najbolji primjer unaprjeđenja digitalne transformacije aktivnosti su Međunarodnog ureda za utege i mjere (CIPM) vezane uz razvoj Digitalnog okvira koji se zasniva na Međunarodnom sustavu mjernih jedinica (SI). Okvir će se temeljiti na osnovnom prikazu SI sustava, koji će uključivati dogovorene formate za osnovne podatkovne elemente, uključujući vrijednosti, jedinice i nesigurnosti sadržane u Brošuri međunarodnog sustava jedinica SI. Time će se nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI), Međunarodnom uredu za utege i mjere (BIPM) i srodnim organizacijama, koje se u najvećoj mjeri koriste formatima otvorenih podataka, softverskim alatima i drugim uslugama koje se oslanjaju na osnovni prikaz SI sustava, omogućiti pružanje novih usluga. One će omogućiti dostupnost podataka za analizu te poboljšati njihovu kvalitetu i transparentnost. Krajnji ishod primjene Digitalnog okvira bit će razvoj i uvođenje novih digitalnih aplikacija unutar šire mjeriteljske zajednice, kao i u istraživačkim područjima koja se oslanjaju na SI sustav.
Osiguranje primjene digitalnih mjeriteljskih okvira za industriju i potrošače sastavni je dio uključive i pouzdane digitalne transformacije. Stoga OIML od samog početka razmatra mogućnosti ugrađivanja digitalnih principa i praksi u normativne dokumente i tehničke propise. Digitalna potvrda o sukladnosti usklađena s načelima FAIR svakako je dio ove priče. Digitalna transformacija mjeriteljstva može donijeti mnoge prednosti našoj zajednici. Na primjer, za proizvode i usluge povezane s mjerenjima može ubrzati vrijeme izlaska na tržište te smanjiti kašnjenja u procesima odobravanja. Time se doprinosi inovativnosti, prilagodljivosti proizvoda i održivosti.
Za BIPM i OIML, put prema postizanju cilja digitalizacije bit će dvojak. Prelaskom naših aktivnosti i usluga na nove tehnologije, za sve korisnike mjernih podataka osigurat ćemo temelj digitalne transformacije. Putovanje na koje krećemo bit će uzbudljivo i povest će nas prema napretku, a osobito se radujemo što ćemo ga podijeliti sa svojim dionicima.
 

Više na https://worldmetrologyday.org
 
Plakat
  
 
 
[1] Primjenu “FAIR” principa dijeljenja podataka predstavili su čelnici skupine G20 na sastanku na vrhu u Hangzhou 2016. godine. Vidi https://www.go-fair.org