Svjetski dan mjeriteljstva 2023

Poruka
direktora
BIPM-a i BIML-a

         
 
           


 
 
Martin Milton
Direktor BIPM-a
 
Anthony Donnellan
Direktor BIML-a
Svjetski dan mjeriteljstva – 20. svibnja 2023.

Mjerenja kao potpora globalnom prehrambenom sustavu

 

Hrana igra presudnu ulogu u ljudskom životu. Pristup sigurnoj hrani po pristupačnim cijenama predstavlja jedan od najvećih izazova za vlade širom svijeta. Tom cilju teže i poljoprivrednici te proizvođači hrane, koji putem distributera i preprodavača prodaju svoje proizvode potrošačima na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Tako je ukupna vrijednost trgovine prehrambenim proizvodima u 2021. godini iznosila 22 bilijuna američkih dolara, što je činilo otprilike 20% sveukupne svjetske trgovine.

Kako bi proizvođači uopće mogli sudjelovati na međunarodnom tržištu i imati pristup tržištima visokovrijednih proizvoda, trebaju dokazati da zadovoljavaju prehrambene standarde. Ujedno, vlade moraju zajamčiti sigurnost hrane i poštenu trgovinu, pogotovo na lokalnim tržištima hrane. U tom su smislu ključna pouzdana mjerenja količine i kvalitete prerađenih i neprerađenih namirnica kojima se trguje.

Stoga je Svjetski dan mjeriteljstva 2023. usredotočen na brojne izazove mjerenja, kojima se valja pozabaviti kako bi se osigurala djelotvornost globalnog prehrambenog sustava. Evo nekoliko primjera:

  • količina kupljene i prodane hrane mjeri se u odnosu na njezinu masu ili obujam. Raspon tih mjerenja seže od golemih količine žitarica i pšenice kojima se trguje na svjetskoj razini pa sve do brzih automatiziranih vaganja kojima se jamči točnost označavanja količine punjenja pretpakiranih proizvoda;

  • djelotvorno skladištenje i pakiranje hrane ovisi o preciznoj kontroli temperature i vlage njezinog skladišnog okoliša;

  • kvaliteta i izvornost hrane određuju se mjerenjem njezinog kemijskog sastava. To podrazumijeva mjerenja kojima će se zajamčiti da ona sadrži one razine vitamina koje su navedene na etiketi, pa sve do mjerenja izotopskog sastava hrane radi utvrđivanja porijekla visokovrijednih namirnica poput meda ili vina; i

  • sigurnost hrane osigurava se detaljnim mjerenjima u svrhu otkrivanja prisutnosti kemijske kontaminacije kao što su ostatci pesticida i teški metali ili biološke kontaminacije poput mikotoksina.

Opće je priznata činjenica da živimo u vremenu u kojem smanjenje prirodnih resursa i utjecaji klimatskih promjena predstavljaju značajan izazov za globalni prehrambeni sustav. Stoga nas ne treba čuditi da su ciljevi poput svijeta bez gladi i općeg pristupa čistoj vodi obuhvaćeni dokumentom Ujedinjenih naroda pod nazivom Ciljevi održivog razvoja.

Zato se veselimo što ćemo Svjetski dan mjeriteljstva ponovno proslaviti u društvu naših dionika širom svijeta.

Više na https://worldmetrologyday.org

Više na https://worldmetrologyday.org
Plakat