Svjetski dan mjeriteljstva 2021

 

Poruka direktora BIPM-a i BIML-a
Svjetski dan mjeriteljstva 2021.
20. svibnja 2021.

 

 


 

                                        
Martin Milton
Direktor BIPM-a
  Anthony Donnellan
Direktor BIML-a

   


   

Mjerenja za zdravlje


Svjetski dan mjeriteljstva 2021. godine obilježava se u trenutku kada je svijet usredotočen na brz i učinkovit oporavak od posljedica pandemije koronavirusa.
 
Brzina i ozbiljnost djelovanja virusa na svjetsku populaciju početkom 2020. godine primorale su vlade u svijetu na brzu reakciju. Od samog početka pojavili su se novi zahtjevi u području mjerenja, počevši od potrebe za masovnim ispitivanjem prisutnosti virusa do ispitivanja djelotvornosti osobne zaštitne opreme. U konačnici, i razvoj samoga cjepiva uvelike je ovisio o točnom prepoznavanju i mjerenju molekula složenih bjelančevina i ribonukleinskih kiselina (RNK).
 
Sveobuhvatnost spomenutih zahtjeva utjecala je na promjenu nacionalnih prioriteta na globalnoj razini. Tako su vlade svoje raspoložive znanstvene spoznaje i kapacitete preusmjerile na rješavanje izazova koji se odnosi na zaštitu njihovih stanovnika od posljedica utjecaja koronavirusa. Mjeriteljska zajednica širom svijeta uključena je u te nove nacionalne i globalne izazove te je uz pomoć svojeg raspoloživog znanja iz područja mjeriteljske znanosti pokušala odgovoriti na nacionalne potrebe kroz:
  • uspostavu sustava za ispitivanje maski koje se upotrebljavaju kao osobna zaštitna sredstva,
  • sudjelovanje u osmišljavanju i ispitivanju novih vrsta respiratora potrebnih u bolnicama,
  • prepoznavanje i prebrojavanje molekula virusa u ispitnim uzorcima te
  • mjerenje učinkovitosti doza cjepiva.
 
To je ostvarivo zahvaljujući raspoloživim tehničkim dostignućima koja omogućuju provedbu različitih vrsta mjerenja potrebnih za zaštitu i poboljšanje zdravlja, poput:
  • razvijanja međunarodnih norma za sve vrste medicinskih uređaja s mjernom funkcijom, uključujući tlakomjere s automatskim mjerenjem krvnog tlaka, oftalmološke instrumente i medicinske šprice,
  • podupiranja kliničkih laboratorijskih ispitivanja uz osiguranje usklađenosti mjerenja izvršenih medicinskim termometrima s međunarodno priznatom temperaturnom ljestvicom,
  • osiguravanja da pacijenti tijekom dijagnostičkih postupaka primaju odgovarajuće doze ionizirajućeg zračenja i
  • pružanja osnove za točne terapijske doze zračenja u liječenju karcinoma.
 
Ove smo godine za Svjetski dan mjeriteljstva izabrali temu „Mjerenja za zdravlje“ kako bismo ukazali na važnost mjerenja u zaštiti zdravlja. On se poklapa s vremenom u kojem se iskustvo i kapaciteti uloženi u mjeriteljske organizacije širom svijeta u kratkom roku moraju preusmjeriti  na suočavanje s novim nacionalnim zdravstvenim izazovima.
 
Želimo vam vrlo uspješan Svjetski dan mjeriteljstva 2021.
 
https://www.worldmetrologyday.org/
 
 

 Plakat