Svjetski dan mjeriteljstva 2017.


Plakat
 

 

Poruke direktora BIML-a i BIPM-a
 

 
 

Stephen Patoray
Direktor BIML-a
 
Mjerenja u transportu
Sudeći po nizu tema i članaka povezanih s Danom mjeriteljstva posljednjih godina, vrlo je očito da je zakonsko mjeriteljstvo uvelike dio naše svakodnevice. Transport također na više načina igra značajnu ulogu u životu svakoga od nas, i to svakodnevno:
 • vodu, plin i električnu energiju treba transportirati od njihovih izvora do mjesta uporabe, to jest u naše domove i na radna mjesta;
 • benzin i dizel također treba transportirati od njihovih izvora, preko rafinerije, do spremnika za skladištenje te naposljetku do naših automobila i kamiona;
 • mnoge vrste plodova, povrća, mesa i ostalih namirnica treba transportirati od njihovih izvora do lokalnih tržnica.
Cesta, željeznička pruga, zrak, voda, kablovi i cijevi služe kao mediji za transport ljudi i/ili dobara. Mnogi proizvodi, poput naših pametnih telefona, računala i televizora, proizvedeni su na jednom mjestu, nakon čega su morali biti transportirani do trgovina u kojima se prodaju. Čak se i voda često mora transportirati preko velikih udaljenosti kako bi zadovoljila potrebe poljoprivrede i gradova.
Tridesetak različitih OIML-ovih preporuka odnosi se na neki oblik transporta i pruža norme za opremu koja se koristi za mjerenje različitih elemenata lanca transporta. Te preporuke nude rješenja za brojne probleme; neke od njih su sljedeće:
 • R 99 Mjerila za mjerenje emisija ispušnih plinova vozila
 • R 126 Dokazni analizatori daha
 • R 80 Cestovni i željeznički spremnici s mjeračima razine
 • R 106 Automatske željezničke mosne vage
 • R 134 Automatske vage za vaganje cestovnih vozila u pokretu i mjerenje osovinskog opterećenja
 • R 50 Automatske vage s kontinuiranim mjerenjem (tračne vage)
 • R 59 Vlagomjeri za zrna žitarica i sjemenke uljarica
Mogućnost sigurnog, ekonomičnog i točnog prijevoza različitih predmeta postala je bitan dio svakodnevice ljudi širom svijeta. Bilo da se radi o trgovini s našim susjedima, susjednim gradom ili mjestima koja se nalaze na drugom kraju svijeta, svi smo mi primatelji ili pružatelji usluga transporta.
Nadamo se da ćete i ove godine uživati u proslavi Dana mjeriteljstva i veselimo se što ćemo opet obilježiti važnost mjeriteljstva u našem svijetu.
 
 

Martin Milton
Direktor BIPM-a
 
Mjerenja u transportu
Tvrtke i građani u cijelom svijetu ovise o dostupnosti sigurnog i pouzdanog transporta. To je jedan od najvažnijih čimbenika u osiguravanju uspješnog modernog društva.
Nema dvojbe da postoji potreba za novim i usavršenim prijevoznim sredstvima. Međutim, jednako je važno i to da ona zadovoljavaju sve strože zahtjeve koji se odnose na ekonomičnost i očuvanje prirode. Sve vrste transporta, od bicikla do kontejnerskih brodova, od automobila do svemirskih letjelica, moraju zadovoljavati određene norme. One su potrebne kao temelj za nacionalne i međunarodne propise. Normama se mogu odrediti zahtjevi za sve značajke prijevoznih sredstava, od sigurnosti i ekonomičnosti do emisija plinova.
Provedba normi ovisi o mjernoj tehnologiji i etalonima. Neke od najzahtjevnijih, koje podržavaju nacionalni mjeriteljski instituti, pokrivaju sljedeće:
 • točno i brzo vaganje brodskih kontejnera kako bi se osiguralo sigurno tovarenje kontejnerskih brodova;
 • karakterizacija površina malog trenja i aerodinamičnih oblika letjelica radi smanjivanja potrošnje goriva;
 • valjana mjerenja kemijskog sastava emisija vozila radi podrške zakonodavcima i gradskim vlastima u kontroli razine onečišćenja.
S porastom potražnje za pristupačnim i djelotvornim transportom, doći će i do porasta potražnje za mjerenjima i odgovarajućim normama. Neke od tih zahtjeva na kraju će zadovoljiti nove tehnologije, poput automobila bez vozača ili vozila bez emisija plinova, a to će dovesti do novih mjeriteljskih izazova.