Publikacije

Izdanja Državnog zavoda za mjeriteljstvo

 

 

Mjeriteljstvo ukratko

3. izdanje

 

Međunarodni sustav jedinica

Međunarodni sustav jedinica SI

 

Mjerne jedinice

Međunarodni sustav jedinica SI

 brošurica

Sažeti prikaz SI

Međunarodni sustav jedinica SI

 sažeti prikaz

Metrologija ukratko

Metrologija ukratko

2. izdanje

Međunarodni rječnik naziva u zakonskoj metrologiji

Međunarodni mjeriteljski rječnik

Osnovni i opći podaci i pridruženi nazivi (VIM)

Razvoj potreba koje se odnose na mjeriteljstvo u trgovini, industriji i društvu te uloga BIMP-a

Nacionalne i međunarodne potrebe
koje se odnose na mjeriteljstvo

Pregled ocjene suglasnosti u međunarodnoj trgovini

Zakonsko mjeriteljstvo i međunarodna trgovina

 

 

Vrednovanje mjernih podataka -
Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti
 
 
 

Vrednovanje mjernih podataka -DOPUNA 1. Uputama za iskazivanje mjerne nesigurnosti - Prijenos razdioba uporabom metode monte karlo