Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 97/20) za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 

1. Kabinet glavnog ravnatelja  

2. Glavno tajništvo

2.1. Služba za pravne, opće i tehničke poslove
 
2.1.1. Odjel za ljudske potencijale  i pravne poslove
2.1.1.1. Pododsjek za registar
 
2.1.2. Odjel za informatičke i opće poslove

2.1.3. Odjel za pomoćne i tehničke poslove
 
2.2. Služba za financije i nabavu
 
2.1.1. Odjel za financije
2.2.1.1. Pododsjek za računovodstvo
 
2.2.2. Odjel za nabavu​​


3. Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine          

3.1. Služba za mjeriteljstvo

3.1.1.     Odjel za mjeriteljstvo i mjerila  

3.1.2.     Odjel za izobrazbu i kvalitetu 
   
3.1.3      Odjel za međunarodnu suradnju u mjeriteljstvu          

3.2. Služba za plemenite kovine      

3.2.1.     Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja  I

3.2.2.     Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja II 
 

4.  Sektor mjeriteljske inspekcije

4.1.  Služba nadzora ovlaštenih tijela i mjerila u uporabi
 
4.2.  Služba nadzora plemenitih kovina, pretpakovina i mjerila na tržištu 


5.  Samostalna služba za temeljno mjeriteljstvo    


6.
  Samostalna služba za homologaciju 

5.1.   Odjel za homologaciju vozila i dijelova  

5.2.   Odjel za cestovni promet i smanjenje štetnih emisija     


7. Područna mjeriteljska služba Zagreb

7.1. Odjel za mjerila mehaničkih veličina

7.2. Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina


8. Područna mjeriteljska služba Rijeka

7.1. Odjel za mjerila mehaničkih veličina

7.2. Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina


9. Područna mjeriteljska služba Split

7.1. Odjel za mjerila mehaničkih veličina

7.2. Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina


10. Područna mjeriteljska služba Osijek

7.1. Odjel za mjerila mehaničkih veličina

7.2. Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina

   Organizacijska struktura
Državnog zavoda za mjeriteljstvo