Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 40/19, NN79/19) za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 

1.   Kabinet glavnog ravnatelja  

2.   Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine          

2.1. Služba za mjeriteljstvo

2.1.1.     Odjel za mjeriteljstvo i mjerila  
2.1.2.     Odjel za izobrazbu i kvalitetu    
2.1.3      Odjel za međunarodnu suradnju u mjeriteljstvu

2.2. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Zagreb            

2.2.1.     Odjel za mjerila mehaničkih veličina       
2.2.2.     Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina             

2.3. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Rijeka              

2.3.1.     Odjel za mjerila mehaničkih veličina       
2.3.2.     Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina             

2.4. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Split 

2.4.1.     Odjel za mjerila mehaničkih veličina       
2.4.2.     Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina             

2.5. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Osijek             

2.5.1.     Odjel za mjerila mehaničkih veličina       
2.5.2.     Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina             

2.6. Služba za plemenite kovine      

2.6.1.     Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja 
2.6.2.     Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja izvan sjedišta Zavoda     

3.   Sektor za pravne, financijske i opće poslove     

3.1. Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove te informatičke poslove  

3.1.1.     Odjel za ljudske potencijale, pravne i opće poslove        
3.1.2.     Odjel za informatičke poslove  
3.1.3.     Odjel za pomoćne i tehničke poslove    

3.2. Služba za financijske, računovodstvene i poslove nabave           

3.2.1.     Odjel za financijsko – planske i računovodstvene poslove           
3.2.2.     Odjel za nabavu              

4.  Samostalna služba za temeljno mjeriteljstvo    

4.1.   Odjel za razvoj, koordinaciju i međunarodne poslove    
4.2.   Odjel za nacionalni laboratorij za masu i gustoću             

5.  Samostalna služba za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila

5.1.   Odjel za homologaciju vozila i dijelova  
5.2.   Odjel za cestovni promet i smanjenje štetnih emisija     

6.  Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju   
Organizacijska struktura
Državnog zavoda za mjeriteljstvo