Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 42/2012) za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

 

1. Kabinet ravnatelja

 

2. Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine

2.1. Služba za mjeriteljstvo

2.2. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Zagreb

2.3. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Rijeka

2.4. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Split

2.5. Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Osijek

2.6. Služba za plemenite kovine

 

3. Sektor za pravne, financijske i opće poslove

 3.1. Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

 3.2. Služba  za financijske, računovodstvene i poslove nabave

 

4. Samostalna služba za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila

 4.1.Odjel za homologaciju vozila i dijelova

 4.2.Odjel za cestovni promet i smanjenje štetnih emisija

 

5. Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju

 

6. Samostalni odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju