Kalendar događanja u mjeriteljstvu u 2020. godini


DATUM ODRŽAVANJA
 
ORGANIZACIJA IME DOGAĐAJA MJESTO ODRŽAVANJA STATUS
29. – 31. siječnja 2020. HMD Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 -seminar​ Hotel „I“,  Ive Robića 2  
4. – 5. veljače 2020. WELMEC Working Group 2 (Directive Implementation) - sastanak​ NMi, Certin, Delft, Nizozemska  
4. – 5. veljače 2020. WELMEC Working Group 13 (Water and Heat Meters) - sastanak​ UNMZ, Prag, Češka  
7. veljače 2020. HMD Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
12. – 14. veljače 2020. HMD Mjerna nesigurnost za praktičare - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
19. veljače 2020. EURAMET 39. sastanak Upravnog odbora (39th Board of Directors Meeting) LNE, Pariz, Francuska  
26. – 28. veljače 2020. HMD Validacija i verifikacija analitičkih metoda - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
3. ožujka 2020. HMD HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
18. – 20. ožujka 2020. HMD HRN EN ISO/IEC 17020 – primjena i provedba internih audita - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
18. – 19. ožujka 2020. IAAO Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označavanju predmeta od plemenitih kovina Gdanjsk, Poljska  
31. ožujka 2020. HMD Siguran rad u laboratoriju - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
1. – 3. travnja 2020. HMD Interni auditi u laboratoriju  - seminar Hotel „I“,  Ive Robića 2  
21. travnja 2020. WELMEC Sastanak voditelja radnih grupa (Convenors' Meeting) PTB, Berlin, Njemačka  
22. – 24. travnja 2020. WELMEC 37. sastanak Stalnog odbora (37th Standing Committee Meeting) PTB, Berlin, Njemačka  
24. travnja 2020. HMD Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju -seminar​ Hotel „I“,  Ive Robića 2  
13. – 14. svibnja 2020. WELMEC Working Group 5 (Metrological Supervision) -  sastanak Helsinki, Finska  
20. svibnja 2020. DZM SVJETSKI DAN MJERITELJSTVA    
25. – 28. svibnja 2020. EURAMET 14. EURAMET General Assembly (Opća skupština EURAMET-a) BEV, Beč, Austrija  
3. – 4. lipnja 2020. WELMEC Working Group 5 (Metrological Supervision) - sastanak Helsinki, Finska  
06. lipnja 2020. HAA SVJETSKI DAN AKREDITACIJE Hotel „I“,  Ive Robića 2  
10. – 11. lipnja 2020. WELMEC Working Group 8 (Measuring Instruments Directive) -  sastanak Stockholm, Švedska  
15. – 16. rujna 2020. WELMEC Working Group 10 (Measuring Equipment for Liquids other than water) -  sastanak Dublin, Irska  
30. rujna – 1. listopada 2020. IAAO Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označavanju predmeta od plemenitih kovina
Sastanak međunarodnog udruženja ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina
Ženeva, Švicarska  
6.  – 7. listopada 2020. WELMEC Working Group 11 (Utility Meters) - sastanak Justervesen, Norveška  
14. listopada 2020. HZN SVJETSKI DAN NORMA    
14. – 15. listopada 2020. WELMEC Working Group 2 (Directive Implementation) - sastanak LNE, Pariz, Francuska  
15. – 16. listopada 2020. BIPM Sastanak direktora Nacionalnih mjeriteljskih instituta (Meeting of NMI Directors and Member State Representatives) Sevres, Pariz, Francuska  
17. – 24. listopada 2020. OIML 16th OIML International Conference & 55th CIML Meeting - sastanak Suzhou , Kina  
21. – 22. listopada 2020. WELMEC Working Group 7 (Software) - sastanak IMBiH, Sarajevo, BiH