Pravilnici – Mjeriteljski zahtjevi za mjerila

NN 74/23 PRAVILNIK o postupku ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila
NN 120/21 PRAVILNIK o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila
NN 60/20 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika
NN 60/20 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu
NN 72/19 PRAVILNIK o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
NN 8/19
NN 23/22
PRAVILNIK o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
NN 4/19 PRAVILNIK o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
NN 24/18 PRAVILNIK o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja
NN 24/18 PRAVILNIK o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
NN 7/18 PRAVILNIK o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
NN 121/17 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem
NN 121/17 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)
NN 39/17 PRAVILNIK o ukidanju pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo
NN 18/17 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta
NN 18/17 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta
NN 112/16 PRAVILNIK o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
NN 100/16 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila
NN 92/16 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
NN 92/16 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg
NN 21/16 PRAVILNIK o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
NN 21/16 PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
NN 107/15 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
NN 99/13 PRAVILNIK o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam ili masu
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam ili masu
NN 67/13 Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike
NN 67/12 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)
NN 67/12 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
NN 67/12 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature
NN 67/12 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
NN 67/12 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste
NN 67/12 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom
NN 67/12 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke
NN 67/12 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom
NN 58/11 PRAVILNIK  o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila
NN 78/11 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila
NN 54/11 PRAVILNIK o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja
NN 59/10 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo
NN 42/09 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine pređenog puta (hodometre)
NN 42/08 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – kapaljke (pipete) s jednom mjernom crtom
NN 42/08 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika omjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – staklene birete za tekućinu
NN 42/08 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika omjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – graduirane odmjerne cilindre
NN 42/08 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika omjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – kapaljke (pipete) za miješanje krvi kojima se broje krvna tjelešca
NN 42/08 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika omjeriteljskim zahtjevima za staklene živine termometre
NN 2/07
NN 118/09
PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre
NN 2/07 PRAVILNIK o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica
NN 2/07 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
NN 2/07 PRAVILNIK o mjeriteljskim tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje
NN 2/07 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila
NN 55/15 - Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila
NN 116/07 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo
NN 11/06 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage
NN 11/06 PRAVILNIK o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije
NN 57/06 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda
NN 57/06 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda)
NN 26/05 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
NN 53/05 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka
NN 81/05
NN 11/06
PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 i 0,5 S
NN 81/05
NN 11/06
PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
NN 94/05 PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila debljine
NN 24/03 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga
NN 137/03 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje korektora
NN 137/03 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje plinomjera
NN 9/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre
NN 9/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksmetre – mjerila osvjetljenja
NN 9/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre
NN 31/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja kolosjeka
NN 81/02
NN 145/02
PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri
NN 81/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara
NN 81/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje)
NN 81/02 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije
NN 10/01 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste
NN 10/01 PRAVILNIK o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim značajkama referencijskih materijala u određenim područjima
NN 35/01 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne
NN 35/01 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike
NN 72/01 PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim uvjetima kojima moraju udovoljiti laboratoriji za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu
NN 72/01 PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim uvjetima kojima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu
NN 111/01
 NN 2/02
PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka
NN 6/00 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala
NN 111/97 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma
NN 69/97 PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene
 

Pravilnici izvan uporabe

 NN 38/01
 NN 43/01
 NN 19/02

PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu

NN 118/99

PRAVILNIK o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

NN 78/11

PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji raspolažu mogućnošću prednamještanja željenog tlaka punjenja