Naredbe

Naredbe

NN 100/03
NN 124/03

NAREDBA o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor
 

Naredbe izvan uporabe
NN 113/09
NN 134/09
NN 58/11
NAREDBA o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označavanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava
NN 19/03
NN 23/03
NN 70/03
NAREDBA o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa. 
NN 47/05 NAREDBA o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila