Zakoni i ostali propisi


Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18)
Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 114/22)
 

  • UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 6/23
 
  • PRAVILNIK o mjernim jedinicama NN 88/15 , NN 16/20
  • PRAVILNIK o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava NN 133/20, NN 16/2024
  • PRAVILNIK o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila NN133/20
  • PRAVILNIK o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 121/14NN 66/18NN133/20, NN 150/22
  • PRAVILNIK o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila NN 24/17
  • PRAVILNIK o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16
  • PRAVILNIK o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi NN 120/16
  • PRAVILNIK o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovlaštenog tijela NN 154/23 
  • PRAVILNIK o obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo NN154/23