Mjerne jedinice

Uporaba mjernih jedinica regulirana je i Pravilnikom o mjernim jedinicama (NN 88/15NN 16/20).

Prva i posljednja stranica dokumenta "Dogovor o metru" iz 1885 godine.


 

Međunarodni sustav jedinica SI: