Zakonita mjerila

   
 

Mjeriteljski se nadzor obvezno obavlja nad slijedećim mjerilima:

 
1. mjerilima koja se upotrebljavaju u trgovač­kim poslovima kod kojih se cijena robe odnosno učinjene usluge određuje na temelju mjerenja i služe za određivanje:

– duljine, ploštine i obujma
– toplinske i električne energije
– obujma protekle tekućine i plina
– mase
– gustoće (alkoholmetri, saharimetri, areometri opće namje­ne, denzitometri i piknometri)
– vlažnosti (vlagomjeri zrna žitarica i sjemenki uljarica)

 
2. mjerilima koja se upotrebljavaju u zdravstvu, veterinarstvu i ispitivanju lijekova, i to:

– visine
– mase
– krvnog tlaka
– ionizirajućega zračenja u radioterapiji
– dioptrije
– temperature ljudi i životinja
– obujma (medicinske injekcijske štrcaljke, odmjerno laboratorijsko posuđe: birete, pipete i drugo)
– gustoće (urinometri)


3. mjerilima koja se upotrebljavaju u zaštiti okoliša, zaštiti na ra­du i zaštiti od nesreća, i to:

– ionizirajućega zračenja u okolišu
– za ispitivanje električnih instalacija
– širine i nadvisivanja kolosijeka
– tlaka
– temperature
– mase
– za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika

 
4. mjerilima koja se upotrebljavaju u prometu:

– za nadzor ograničenja brzine u cestovnom prometu
– za mjerenje duljine puta kočenja
– za određivanje cijene prijevoza (taksametri i tahometri u vozilima za iznajmljivanje)
– za nadzor ispušnih plinova
– za provjeru tlaka u gumama motornih vozila
– za provjeru najvećeg dopuštenog osovinskog opte­rećenja vozila
– za određivanje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila
– za ispitivanje ispravnosti tahografa
– za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu vozača

 
5. mjerilima koja su uključena u sustav tarifiranja:

– mjerila vremena u uređajima za periodično registriranje vrš­ne električne snage


6. mjerilima koja se upotrebljavaju u pripremi službenih izvještaja koja donose državna tijela ili sudovi, a za koja su sukladno članku 37. Zakona o mjeriteljstvu propisani mjeriteljski zahtjevi, osim onih mjerila čija se ispravnost provjerava prije upotrebe etalonima s valjanom potvrdom o umjeravanju, odnosno referencijskim tvarima s valjanom potvrdom o ispravnosti


7. kontrolnim uređajima koji se upotrebljavaju kao etaloni za ispitivanje i ovjeravanje mjerila:

– duljine, ploštine i obujma
– toplinske i električne energije
– obujma protekle tekućine i plina
– za ispitivanje kontrolnih uređaja za tahografe.

 


Mjeriteljski nadzor nad mjerilima se odnosi kako i na mjerne sustave tako i na pomoćne uređaje za očitavanje i zapisivanje cijene koji su pridruženi mjernim uređajima.

 
Mjeriteljski se nadzor provodi nad svim mjerilima koja se upotrebljavaju za mjerenje različitih fizikalnih veličina, pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (strujni i naponski mjerni transformatori, mjerila temperature, mjerila tlaka, mje­rila gustoće i sl.), da bi se izmjerila neka veličina.

 
Mjeriteljski nadzor nad mjerilima provodi se ili za svako pojedinačno mjerilo posebno ili za mjerni sustav kao cjelinu.

Dokumenti