Ispit ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera


Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovlaštenog tijela NN 154/23
 
  • OBAVIJESTI: 
           

            Ispiti za ovlaštene mjeritelje i/ili ovlaštene servisere će se održavati svakog trećeg četvrtka u mjesecu.
            Prijave za polaganje ispita se zaprimaju prvi tjedan u mjesecu. 


Molimo da se svi podatci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, dokumentacija) šalju na e-mail: ispiti@dzm.hr
 
  • DOKUMETACIJA:
  1. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE O RADNOPRAVNOM STATUSU OSIGURANIKA ZA ZAPOSLENOG DJELATNIKA 
  2. DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI (kopija svjedodžbe ili diplome)   
 
  • OBRASCI:
  1. OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA        
  2. OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA
 
  • LITERATURA - OPĆI DIO:      
  1. OVLAŠTENI MJERITELJI​
  2. OVLAŠTENI SERVISERI