Ispit ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera


Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera NN 80/2017

 

Prijavnica i ispitna pitanja

Molimo da se svi podaci u svezi s prijavljivanjem ispita (prijave, izjave, dokumenti) šalju na e-mail: mirela.simunec@dzm.hr