O mjeriteljstvu

Mjeriteljstvo je znanost o mjerenju.

Mjeriteljstvo obuhvaća mjerne jedinice i njihove etalone,  mjerila i njihovo područje primjene te sve teoretske i praktične probleme vezane s mjerenjem.

Mjeriteljstvo se u biti dijeli na tri glavna područja: zakonsko mjeriteljstvo, znanstveno  mjeriteljstvo i industrijsko  mjeriteljstvo.

Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerenja.Odnosi na djelatnosti koje su rezultat zahtjeva iz propisa, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje provode mjerodavna tijela.

Znanstveno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se bavi problemima koji su zajednički za sva mjeriteljska pitanja bez obzira na mjerenu veličinu. Ono obuhvaća opće teoretske i praktične probleme koji se tiču mjernih jedinica, uključujući njihova ostvarenja i njihovo prenošenje znanstvenim metodama, probleme mjernih pogrešaka i nesigurnosti te probleme mjeriteljskih svojstava mjerila.

Industrijsko mjeriteljstvo bavi se mjerenjima u proizvodnji i upravljanju kakvoćom. Ono obuhvaća postupke umjeravanja, razdoblja umjeravanja, upravljanje mjernim procesima i upravljanje mjerilima i industriji kako bi se osiguralo da ona budu u skladu sa zahtjevima za njihovu predviđenu uporabu.

 

Važnost mjeriteljstva danas je posljedica globalizacije trgovine i potrebe za uklanjanjem tehničkih zapreka trgovini.

U skladu s tim potrebna je usklađenost nacionalnih zakonodavstava te ocjena sukladnosti i postupaka ovjeravanja.

 

Nacionalni zakoni o mjeriteljstvu obično uređuju sljedeća područja:

 • Zakonite mjerne jedinice
  (u većini država to su SI jedinice)
   
 • Fizička ostvarenja zakonitih mjernih jedinica
  (mjerni etaloni: pramjera ili ostvarenja osnovnih jedinica u laboratorijima)
   
 • Hijerarhija mjernih etalona - njihovo održavanje i čuvanje 
  (usklađivanje s međunarodnim etalonima više točnosti te umjeravanje sekundarnih etalona i radnih etalona čime se osigurava sljedivost mjerenja)
   
 • Tehničke propise o mjerilima koji obuhvaćaju mjeriteljske, tehničke i upravne zahtjeve
  (za područja javnog interesa kao što su trgovina, zaštita zraka, zaštita okoliša, nadzor nad prometom ili sigurnost na radu)
   
 • Mjeriteljski nadzor nad mjerilima 
  (odobrenja tipa ili modela mjerila; prvo ovjeravanje; naknadna ovjeravnje; nadzor nad uporabom mjerila)
   
 • Mjeriteljski nadzor nad pretpakiranim potrošačkim robama
  (zahtjevi za nedvosmislenim označavanjem,  normiranje veličina pakiranja, mjeriteljski nadzor i sprečavanje obmanjujućeg pakiranja)
 • Upravljanje proizvodnjom, uvoz, popravak i prodaju mjerila
 • Ustrojstvo i organizaciju za zakonsko mjeriteljstvo, odnosno osiguranje mjeriteljske infrastrukture
  (znanstvenog tijela kao nacionalne mjeriteljske ustanove; središnjeg tijela za usklađivanje i umjeravanje; lokalna tijela za provedbu zakona).


U današnjem mjeriteljstvu je izuzetno značajna međunarodna suradnja i usklađivanje mjera, postupaka i mjeriteljskih zahtjeva.