Pravila pisanja mjernih jedinica

 

 • Nazivi se jedinica i predmetaka decimalnih jedinica pišu hrvatskim pravopisom.

 • Znakovi se jedinica i decimalnih predmetaka pišu za to određenim uspravnim slovima.
  Primjer:

  • Znak za metar uvijek je i samo uspravno, kurentno (»malo«) slovo m

  • Samo se za nekoliko jedinica upotrebljavaju posebni znakovi (podignut kružić ili crtice), te za Celziusov stupanj složen znak (°C).

  • Primjeri neispravnog pisanja: gr; g; Kg; ml; m

 • Svaka se jedinica i svaki predmetak označuju samo s po jednim znakom
  Izuzetak:

  • LITRA, koja se označuje jednim od dvaju mogućih znakova: verzalnim (»velikim«) ili kurentnim (»malim«) slovom (L ili l)

 • Znakovi se jedinica pišu bez točke na kraju, osim ako je točka redovita interpunkcija rečenice.

 • Ne smiju se upotrebljavati nikakvi drugi znakovi ni kratice osim međunarodnih znakova jedinica.

 • Između brojčane vrijednosti i znaka jedinice uvijek se ostavlja jedan prostorni razmak. Iznimke od toga pravila su jedinice stupanj (°), kutna minuta (')  i kutna sekunda (") za ravninski kut, prilikom uporabe kojih između brojčane vrijednosti i znaka jedinice ne smije postojati razmak.