Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima i Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

Broj servisa
Naziv
Adresa
Područje ovlaštenja
Ovlaštenje važi do  
356
ETRADEX GORIVO d.o.o.
Pazin, Stancija Pataj 45b
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
- mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva
2026-04-13
359
AMICO-EXPERT j.d.o.o.
Rijeka, Kućina 7
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
za ukrcaj u autocisterne do 1000 l/min
- Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva
2026-07-31
361
TSG Croatia d.o.o.
     
Sveta Nedelja,  Industrijska cesta 21
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili  cisterne
  na plovilima
2025-07-19
365
BP OPREMA I SERVIS d.o.o.
Zagreb,Idrijska ulica 29
(servis:  Dugo Selo, Hrebinec,
Maglenečki put 32)
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne do 1000 l/min
2026-06-28
368
FUEL TEHNICS d.o.o.
Solin, Jajići 41/A
(adresa poslovanja: Don F. Bulića bb)
- Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
- Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva 
2026-11-16
369
MEHATRONIK OPREMA d.o.o.
Žažina, Zagrebačka 9B
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva ili na mjestima za ukrcaj u autocisterne
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
- mjerila razine u komorama na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo
2027-01-15
370
PROPAN OPREMA d.o.o.
Lučko, Ježdovečka 22/d
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne,
  vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
- mjerila obujma oja se ne nalaze u mjernom sustavu
- mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva
2026-09-08
371
ZIK d.o.o.
Zagreb,
Ljudevita Gaja 17/III
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne
  na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za UNP
- obujamski mjerni sustavi s mjerilom razine
  na autocisternama
2025-04-26
390
JANAF d.d.
Zagreb, Miramarska 24
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili  cisterne
  na plovilima
2024-11-11