Priprema i slanje zahtjeva za ovjeravanje


O ovjeravanju

Ovlaštena tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje (OTPM) svoje zahtjeve za ovjeru prema DZM-u i ovlaštenim tijelima za ovjeru (OTO) šalju preko programa DZM-a. 

Zahtjevi prema nekim od OTO-a se mogu poslati i na drugi način, ali samo uz prethodni dogovor OTPM i OTO.

Upute za instalaciju:
  • Na računalo instalirati SQL-dopunu, za 32 bitna ili 64 bitna računala, ovisno o računalu 

  • Instalacija Report viewer2010 - link

  • Instalacija Report viewer2012 - link

Program za prijavu zahtjeva za ovjeravanje za servise možete preuzeti  linka: ServisiDZM.

Pri prvoj instalaciji na neko računalo, potrebno je instalaciju izvršiti pod administratorskim pravima.
 
Ukoliko  na tom računalu radi više korisnika, postupak instalacije je potrebno  ponoviti za svakog korisnika programa.
 
Nakon instalacije potrebno je u postavke upisati lokaciju (mapu) gdje će program automatski spremati kopije zahtjeva na lokalno računalo).
 
Za jedno ovlašteno tijelo za pripremu mjerila istu lozinku može koristiti više korisnika, na više računala.
Za sigurnost lozinke odgovoran je OTPM.

Upute za instaliranje i pripremu za rad sa programom pogledajte ovdje.
 
Uputu za rad sa programom možete dobiti ovdje
 
Za servise koji imaju informatičko rješenje za evidenciju i praćenje ovjeravanja

Pripremili smo XML-shemu koja omogućuje prilagodbu Vašeg postojećeg programa za slanje zahtjeva u obliku koji mjeriteljska baza DZM-a može preuzeti.

XML - shemu možete preuzeti ovdje.


Za sva pitanja obratite se na 01/563 52 23, 01/563 00 53 ili pošaljite upit na info.baza@dzm.hr