Priprema i slanje zahtjeva za ovjeravanje


 
Od 1. lipnja 2023. godine, ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila prilikom podnošenja zahtjeva za ovjeravanje Državnom zavodu za mjeriteljstvo, moraju koristiti isključivo obrazac zahtjeva za ovjeravanje čiji se predložak u PDF i Excel formatu nalazi na sljedećim poveznicama:
 
Zahtjev PDF
Zahtjev Excel
 
Zahtjev za ovjeravanje mjerila Državnom zavodu za mjeriteljstvo tj. nadležnoj Područnoj mjeriteljskoj službi, podnosi se putem sljedećih adrese elektroničke pošte:  
Ukoliko ovlaštena tijela za pripremu mjerila podnose zahtjev ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila, Zavod dopušta uporabu i odgovarajuću prilagodbu obrasca vlastitim potrebama a za što nije potrebno prethodno odobrenje niti suglasnost Zavoda.