Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima i Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

Broj servisa
Naziv
Adresa
Područje ovlaštenja
Ovlaštenje važi do  
356
ETRADEX d.o.o.
Pićan, Benazići 99
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne
  na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za UNP
2024-11-20
359
AMICO-EXPERT j.d.o.o.
Rijeka, Kućina 7
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
za ukrcaj u autocisterne do 1000 l/min
- Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva
2023-06-30
361
PIRAEX d.o.o.
     
Sveta Nedelja,  Industrijska cesta 21
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili  cisterne
  na plovilima
2025-07-19
365
BP OPREMA I SERVIS d.o.o.
Zagreb,Idrijska ulica 29
(servis:  Dugo Selo, Hrebinec,
Maglenečki put 32)
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne do 1000 l/min
2023-05-08
368
FUEL TEHNICS d.o.o.
Solin, Jajići 41/A
- Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i
na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
- Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva 
2023-10-21
369
MEHATRONIK OPREMA d.o.o.
Sisak, Augusta Cesareca 87
(adresa poslovanja Žažina, Zagrebačka 9B)
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva ili na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za UNP
- mjerila razine u komorama na mjernom sustavu na
  autocisterni za gorivo
2023-12-10
370
PROPAN OPREMA d.o.o.
Lučko, Ježdovečka 22/d
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne,
  vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za UNP
- mjerila obujma oja se ne nalaze u mjernom sustavu
- mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na
  autocisternama za goriva
2023-07-31
371
ZIK d.o.o.
Zagreb,
Ljudevita Gaja 17/III
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne
  na plovilima
- mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim
  sustavima za UNP
- obujamski mjerni sustavi s mjerilom razine
  na autocisternama
2025-04-26
390
JANAF d.d.
Zagreb, Miramarska 24
- mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima
  za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili  cisterne
  na plovilima
2024-11-11