3. MJERILA ZA OVJERAVANJE ZA CILIDRIČNE OKOMITE I VODORAVNE SPREMNIKE

Dodatak 3 Uredbe
 
Broj servisa. Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do

371
 
ZIK d.o.o. Zagreb,
Ljudevita Gaja 17/III
(servis: Otokara Keršovanija 1, Sisak)
- cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke triangulacije
- cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom
- cilindrični vodoravni spremnici.
2025-04-26
388 ZAGREBPETROL d.o.o. Zagreb, Črnomerec 38 -  cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom
-  cilindrični vodoravni spremnici
2023-05-20
397 STSI d.o.o., Integrirani tehnički servisi Zagreb, Lovinčićeva 4
(servis: Ivaničko Graberje,
Zagrebačka 17)
-  cilindrični vodoravni spremnici 2025-04-27