15. MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Dodatak 15 Uredbe

Broj

servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

526

ZAVOD ZA ISPTIVANJE KVALITETE d.o.o.

Ljudevita Gaja 17/III, HR-10000 Zagreb
(adresa servisa: Križna cesta 18, Zagreb) 

- mjerila otpora uzemljenja;
- mjerila otpora izolacije;
- mjerila otpora petlje;
- višenamjenska mjerila

2024-10-26

621

LUMIO21 d.o.o.

Zagreb, Božidarevićeva 13

- mjerila otpora uzemljenja;
- mjerila otpora izolacije;
- mjerila otpora petlje;
- višenamjenska mjerila.

2025-02-03