13. MANOMETARI, VAKUUMOMETARI, MANOVAKUUMOMETARI, MJERNIH PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)