Mjerila tlaka osim za krvni tlak

 

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

316

BINI d.o.o.

Ivana Pergošića 8, Varaždin

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2023-04-20

359 AMICO-EXPERT j.d.o.o. Rijeka, Kućina 7 -tlakomjeri za gume 2023-06-30
361 PIRAEX d.o.o. Sveta Nedelja, Industrijska cesta 21 - tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama 2025-07-19

367

GIA HRVATSKA d.o.o.

Zagreb, Trgovačka 8

(servis: CMP Savica Šanci 145/5, Zagreb)

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2024-05-31

393

EOL Grupa d.o.o.

Karlovac, Tadije Smičiklasa 5

(servis: Marmontova aleja 7)

-tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2025-05-10

395 STS PLIN d.o.o. Sesvete, Međugorska 1/A

(servis: Zagrebačka ulica 148 B, HR-10370 Dugo Selo)
- tlakomjeri za gume 2025-04-04
397 STSI-integrirani tehnički servisi d.o.o.

Zagreb, Lovinčićeva 4

(servis: Ivaničko Graberje,

Zagrebačka 17)

 

- tlakomjeri za gume

2025-04-27

608

BIGDOM INŽENJERING d.o.o.

Matulji, Bregi-Zvančići 70/N

- manometri mjernog područja ≤ 1000 bar;

- tlakomjeri za gume.

2024-05-04

609

ARDENTER d.o.o.

Čepin, Livana, Omladinska 17

- manometri, vakuumometri, manovakuumometrii  mjerni pretvornici tlaka  od -0,9 do 250 bar, razreda točnosti  1; 1.6 ; 2 ; 2,5 ;4 i 5.

2024-02-08

612

ANTIPIROS d.o.o.

Split, Pujanke 77a

- Manometri, vakuumometri, manovakuumometri razreda točnosti ≥ 1

- Tlakomjeri za gume motornih vozila

2023-11-27

614

RAVNOTEŽA d.o.o.

Laduč, Putine 5

- Vakuumometri i manovakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja od -0,7 bara do 5 bara, razreda točnosti 1,6; 2; 2,5; 4 i 5

- Manometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja do 400 bara, razreda točnosti ≥ 0,1

2022-03-26

617

DIV laboratoriji d.o.o.

Zagreb, Davora Zbiljskog 30

- manometri, manovakuumometri, vakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja -1 do 600 bar, razreda točnosti 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1; 1.6, 2, 2,5, 4 i 5;

-tlakomjeri za gume

2023-06-08

701

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Zagreb, Capraška 6

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2024-09-20