Mjerila tlaka osim za krvni tlak

 

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

316

BINI d.o.o.

Ivana Pergošića 8, Varaždin

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2026-05-22

359 AMICO-EXPERT j.d.o.o. Rijeka, Kućina 7 -tlakomjeri za gume 2026-07-31
361 TSG Croatia d.o.o. Sveta Nedelja, Industrijska cesta 21 - tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama 2025-07-19

367

GIA HRVATSKA d.o.o.

Zagreb, Trgovačka 8

(servis: CMP Savica Šanci 145/5, Zagreb)

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2024-05-31

393

EOL Grupa d.o.o.

Karlovac, Tadije Smičiklasa 5
servis: Ventilatorska cesta 24, 10250 Lučko

-tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2025-05-10

395 STS PLIN d.o.o. Sesvete, Ulica jabuka 16

(servis: Zagrebačka ulica 148 B, HR-10370 Dugo Selo)
- tlakomjeri za gume 2025-04-04
397 STSI-integrirani tehnički servisi d.o.o.

Zagreb, Lovinčićeva 4

(servis: Ivaničko Graberje,

Zagrebačka 17)

 

- tlakomjeri za gume

2025-04-27

608

BIGDOM INŽENJERING d.o.o.

Matulji, Bregi-Zvančići 70/N

- manometri mjernog područja ≤ 1000 bar;

- tlakomjeri za gume.

2024-05-04

614

RAVNOTEŽA d.o.o.

Laduč, Putine 5

- Manometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja do 20 bara, razreda točnosti: 0,6; 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5
- Manometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja od 160 do 700 bara, razreda točnosti: 1,6; 2; 2,5; 4 i 5
- Vakuumometri i manovakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja od -1 do 5 bara, razreda točnosti: 0,6; 1; 1,6; 2; 2,5; 4 i 5

 

2025-08-25

617

DIV laboratoriji d.o.o.

Zagreb, Davora Zbiljskog 30, 

Adresa servisa: Zagreb, Donje Svetice 40.

- manometri, manovakuumometri, vakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja od -0,95 do 600 bar razreda točnosti 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6:1; 1.6; 2; 2,5; 4 i 5;

-tlakomjeri za gume

2026-08-03

619 VATROISNPEKT j.d.o.o. Vinkovci, Kralja Zvonimira 62 - manometri mjernog područja ≤ 250 bar;  

- tlakomjeri za gume
2027-01-22

701

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Zagreb, Capraška 6

- tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

2024-09-20