2. MATERIJALIZIRANA MJERILA DULJINE, DIMENZIONALNI MJERNI INSTREUMENTI I MJERILA ZA NADVIŠENJE KOLOSJEKA

Dodatak 2 Uredbe
 
Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
316
BINI d.o.o.
 
Ivana Pergošića 8, Varaždin - mjerila duljine (mjerne letve) do 3 m za mjerenje razine tekućine u spremnicima 2026-05-22
361 TSG Croatia d.o.o. Sveta Nedelja, Industrijska cesta 21 - mjerila duljine i kuta s podjelom ili bez nje - mjerne letve duljine do 3 m 2025-07-19
366 TUBS TEHNOLOGIJA d.o.o. Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 - mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje - mjerne letve za mjerenje razine tekućina u spremnicima
 
 
2025-04-07
367 GIA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Trgovačka ulica 8
 
- mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje - mjerne letve 2027-04-25
372 SERVIS BENZINSKIH TEHNOLOGIJA d.o.o. Zagreb, Ivana Kosirnika 77

servis: Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
- mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje - mjerne letve za mjerenje razine tekućine u spremnicima 2025-02-17
393 EOL Grupa d.o.o. Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c
(servis: Ventilatorska cesta 24, 10250 Lučko)
- mjerila duljine i mjerke sa podjelom ili bez nje - mjerne letve
 
- automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima-ispitivanje Automatskih mjerila razine na licu mjesta 
2025-05-10
397 STSI d.o.o., Integrirani tehnički servisi Zagreb, Lovinčićeva 4
(servis: Ivaničko Graberje,
Zagrebačka 17)
- mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje - mjerne letve za mjerenje razine tekućina u spremnicima 2025-04-27
401 MUNMARK j.d.o.o. Vrbovec, Celine 22

- materijalizirana mjerila za duljinu do 10 m

- dimenzionalni mjerni instrumenti

2024-06-29
802 DONIM-PROMET d.o.o. Zagreb, Mrkšina 69 - mjerila duljine i mjerke sa podjelom ili bez nje, mjerila duljine u obliku mjerne vrpce, mjerila duljine materijala (žice, kabela, tekstila, vrpci), mjerila širine i nadvišenja kolosjeka, mjerila duljine s mjernim kotačem ili gusjenicom 2025-10-26