6. MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

Dodatak 6 Uredbe

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU Ivana Lučića 5, Zagreb
- cjelovita mjerila toplinske energije najveće trajno dopuštene vrijednosti (qp) do 90 m3/h, ;
- mjerila protoka toplinske energije najveće trajno dopuštene vrijednosti protoka  (qp) do 90 m3/h;
- računske jedinice mjerila toplinske energije;
-parovi mjerila temperature mjerila toplinske energije.
 
2024-03-27