Mjerila hladne vode

 

Broj

servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja (Mjerno područje)

Ovlaštenje
važi do

323

GRABAR d.o.o.

Varaždin, Zagrebačka 306

-vodomjeri 

protoka do 900 m3/h

2026-03-15

324 VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, Poljski put 1

-vodomjeri

protoka do 160 m3/h

2026-11-20

326

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.

Zabok, K.Š.Đalskog 3

-vodomjeri

protoka do 20 m3/h

2025-06-14

328 VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, Slobode 6
(servis: Brdo bb, Labin)

-vodomjeri ≤20 m3/h

2027-02-12
330 ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Buzet, Sv. Ivan 8

52420 Buzet

-vodomjeri

protoka ≤20 m3/h
2025-06-23

333

TOT-PROMET d.o.o.

Đurđevac, Radnička cesta 65

-vodomjeri

protoka do 20 m3/h

2026-12-18

334

IKOM d.d.

Zagreb, Kovinska 7

-vodomjeri

protoka ≤800 m3/h

2026-12-10

335

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeva 1 (servis: Patačićkina 1b)

-vodomjeri protoka ≤120 m3/h

2025-05-11

336 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK Šibenik, Kralja Tomislava 50 (servis: Lozovac bb)

-vodomjeri

protoka ≤20 m3/h
2025-09-26
337 VODOVOD d.o.o. ZADAR Zadar, Špire Brusine 17
(servis: Put stanova bb, Zadar)

-vodomjeri

protoka do 20 m3/h
2025-12-21

338

VARKOM d.o.o.

Varaždin, Trg bana Jelačića 15
(servis: Jurkovićeva bb, Varaždin)

-vodomjeri

protoka ≤240 m3/h

2025-03-15

339 VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog 25

-vodomjeri

protoka ≤40 m3/h
2026-02-01