17.TAKSIMETRI

Dodatak 17 Uredbe

Broj servisa Naziv Adresa Područje  ovlaštenjanja Ovlaštenje važi  do
103 URAR d.o.o. Otočac, Kralja Zvonimira 18

(servis: Rijeka, Petorice streljanih 1)
taksimetri 2024-02-22
104 Tahograf d.o.o. Sveta Nedjelja, Dr. F. Tuđmana 24;
Zadar, Biogradska cesta 74
taksimetri 2025-04-25
105 TTL SUSTAVI d.o.o. Zagreb, Zlatka Šulentića 8 taksimetri 2026-04-13
108 Taho-ST d.o.o. Solin, Matoševa 16 taksimetri 2023-03-07
110 LIBERO RAGUSA j.d.o.o. Mokošica, Komolac 39

(servis: Dubrovnik, Liechtensteinov put 12)
taksimetri 2026-11-07