11. VLAGOMJERI, HEKTOLITARSKE VAGE, INFRACRVENI ANALIZATORI

Dodatak 11 Uredbe

Broj servisa Naziv Adresa Područje ovlaštenja Ovlaštenje
važi do
114 ZIK d.o.o. Osijek, Dobriše Cesarića 34

 - vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

2026-02-28
115 INSPECTO d.o.o. Đakovo, Električne centrale 1

(servis: Vukovarska cesta 239b, Industrijska zona Nemetin, Osijek)

- vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

- infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

2027-04-09
465 VAGE d.o.o. Zagreb, Koledovčina 2/a

(servis: Divaltova 185, Osijek)

- vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

- infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

2026-07-11
615 IN LAB j.d.o.o. Požega, Sokolova 50 - vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)

- infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (prema potvrđenom uzorku)
2026-05-15