Prijava podataka o ovjeravanjima

Mjeriteljskoj aplikaciji/bazi DZM-a https://mis.dzm.hr/, pristup imaju isključivo ovlašteni mjeritelji Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ovlašteni mjeritelji ovlaštenih tijela za ovjeravanje (OTO).
 
Način rada OTO-a vezan za prijavu podataka o planiranim ovjeravanjima propisan je Dodatkom 1. točkom 2. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje („Narodne novine“, broj 6/23).
 
UPUTE ZA PRISTUP I RAD U APLIKACIJI/BAZI. 

 

Prijava podataka o ovjeravanjima:

 
 • OTO mora dostaviti planirana ovjeravanja tj. unijeti zahtjeve za ovjeravanje mjerila putem mjeriteljske aplikacije https://mis.dzm.hr/.
 
 • Plan ovjeravanja/unos zahtjeva u aplikaciju se podnosi dva dana unaprijed, najkasnije do 14,00 sati tekućeg dana, izuzev za komunalna mjerila (vodomjere, plinomjere, brojila električne energije i brojila toplinske energije) za koje se plan dostavlja najkasnije jedan dan unaprijed do 14,00 sati tekućeg dana. Plan se može unaprijed dostaviti i za dulje razdoblje, ali ne dulje od mjesec dana.
 
 • U zahtjevu moraju obavezno biti upisana sljedeća polja:
  • datum stvarnog pregleda
  • oznaka mjeritelja
  • šifra mjerila
  • tvornička oznaka mjerila
  • serijski broj
  • proizvođač
  • mjesto pregleda (mjesto, ulica, kućni broj)
  • pod napomenom obavezno naveden okvirni sat početka ovjere.
 
 • Kada se navode podaci o vlasniku komunalnih mjerila, kao naziv/adresa navodi se adresa komunalnog društva ili mrežnog operatera.
 
 • Za mjerila kojima se mjesto uporabe zbog prirode uporabe svakodnevno mijenja (taksimetri, brzinomjeri, mjerni sustavi za tekućine osim vode na autocisternama, itd.), kao adresa navodi se sjedište vlasnika zakonitog mjerila i registarski broj vozila ili prikolice, ovisno o tome gdje je ugrađeno mjerilo.
   
 • Kada dođe do promjene početka ovjere, koja za više od jednog sata odstupa od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a, OTO o istome mora odmah obavijestiti Zavod putem elektroničke pošte na adrese mis.izmjene@dzm.hr i inspekcija@dzm.hr.
   
 • U slučaju da u bazi mjerila Zavoda nema podataka o odobrenju tipa mjerila, OTO mora dostaviti presliku istog najkasnije osam dana nakon provedbe ovjeravanja na adresu mis.odobrenja@dzm.hr.
 
 • Kada se ovjeravanje provodi u prostorijama OTO-a, ovjerena mjerila, na dan ovjeravanja, moraju ostati u prostorijama OTO-a najmanje do 13 sati istoga dana. U iznimnim slučajevima, kada se takva radnja ne može provesti, OTO u zahtjevu pod napomenama navodi vrijeme i razlog prijevremenog odvoženja mjerila.
 
 • OTO mora Zavodu dostaviti izvješće o ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
 
Adrese elektroničke pošte na koje ovlaštena tijela moraju dostavljati potrebne podatke:
 • mis.izmjene@dzm.hr – za izmjene koje se odnose na  dnevne zahtjeve za ovjeravanje,izmjene na mjerilima sl.
 • inspekcija@dzm.hr – za eventualne izmjene u rasporedu ovjeravanja
 • mis.odobrenja@dzm.hr – za preslike cjelovitih odobrenja tipa mjerila
 • mis@dzm.hr – za primjedbe o mjeriteljskoj bazi, radu servera i ostalom.