Prekidi u radu programa

Došlo je do greške prilikom osvježavanja podataka
Program je instaliran na lokalnom računalu a sve podatke preuzima sa servera DZM-a. Ova i slične greške može značiti:

- prekinuta VPN veza

- prekinut pristup internetu

- prespora veza pa zbog duljeg čekanja "odziva" servera, program zaključi da veza ne postoji


Kako postupiti - provjeriti internet i VPN vezu.
Korisnik nema pristup bazi
Zbog kontrole upisa, svaki od mjeritelja prijavljuje naziv računala i korisničko ime na računalu. Ukoliko u bazi računalo sa kojeg se pokušava pristup nije prijavljeno, baza podataka mu ne dozvoljava pristup.

Što učiniti:

 - provjeriti podatke o prijavi računala imjeritelja na informatika@dzm.hr sa službene elektroničke adrese.