Mjesečni izvještaj

Na koji način se kreira mjesečni izvještaj
Nakon što se odabere mjesec za izvještavanje, program zbroji pojedinačne obračune svih zaključanih zahtjva u odabranom mjesecu. U izvještaj se zbrajaju ovjere prema šifri i popustima po članku 8 Pravilnika. Na ukupni trošak se obračunala 10% ili 15% troškova infrastrukture, ovisno o šiframa.
Plaćanje po mjesečnom izvještaju
Plaćanje troškova infrastrukture je zakonska obaveza, prema Pravilniku. Stoga se plaćanje vrši BEZ prethodne ispostave računa. Rok plaćanja je 30 dana od dana nastanka obaveze.
Potpis izvještaja
Izvještaj potpisuje ososba odgovorna za financijsko poslovanje.

Ukoliko se funkcija i prezime i ime pošalje na informatika@dzm.hr, program će ga dodati na kraj izvještaja.