OTO91

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Laboratorij za volumetriju Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
91
Adresa: Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb
Web: www.zik.hr
Područje i opseg ovlaštenja: CILINDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI
 – prva, redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila
a) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke triangulacije
b) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom
c) Cilindrični vodoravni spremnici

VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE
- redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila
a) Mjerila protoka vode nazivnog promjera DN 50-DN 200

MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE
- redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila
a) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka
b) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
c) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila
d) Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji
e) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
f) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
g) Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu

- prva, redovna i izvanredna ovjera
Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva
 
Ovlaštenje vrijedi
do
2023-11-20 Rješenje o ovlaštenju