OTO76

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Tehnički odjel Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
76
Adresa: Capraška 6, ZAGREB
Web: http://www.cvh.hr
Područje ovlaštenja:
  1. Mjerila tlaka
  1. Tlakomjeri za gume – prva, redovna i izvanredna ovjera
  1. Uređaji s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila – prva, redovna i izvanredna ovjera
  2. Analizatori plinova
  1. Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila  s kompresijskim paljenjem – prva, redovna i izvanredna ovjera
  2. Analizatori ispušnih plinova – redovna i izvanredna ovjera
Ovlaštenje vrijedi do 2024-10-04 Rješenje o ovlaštenju