OTO54

LUMIO21 d.o.o.
 
Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
54
Adresa:  Gradiška ulica 3, Zagreb
Web: https://lumio21.hr/ 
Područje i opseg ovlaštenja:
  1. Ovjeravanje taksimetara ( redovna i izvanredna ovjera);
  2. Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija (prva, redovna i izvanredna ovjera);
  3. Mjerila brzine u cestovnom prometu (prva, redovna i izvanredna ovjera);
  4. Uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika  (prva, redovna i izvanredna ovjera).
Ovlaštenje vrijedi do 2025-02-03 Rješenje o odobrenju