OTO50

GUERIERI-PRECIZ d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
50
Adresa: Duga ulica 139, HR-31216 Ivanovac
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE
redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila:
  1. Neautomatske vage razreda točnosti I
  2. Neautomatske vage razreda točnosti II
  3. Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg
  4. Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja više od 9000 kg
Ovlaštenje vrijedi do  2023-02-24 Rješenje o ovlaštenju