OTO48

DIV LABORATORIJ d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
48
Adresa: Davora Zbiljskog 30, zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
  1. Manometri, vakuukometri, manovakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog  područja od -0,85 bar do 700 bar
  2. Tlakomjeri za gume
 
 
Ovlaštenje vrijedi do  2022-07-16 Rješenje o ovlaštenju