OTO46

VAGE PRIBUDIĆ d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
46
Adresa: Svetog Roka 60, HR-34000 Požega (Stjepana Radića 56, HR-32000 Vukovar)
Web: www.vage-pribudic.hr
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE
redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila:
  1. Utezi razreda točnosti M2 i srednje od 1 g do 5 kg
  2. Neautomatske vage razreda točnosti (I) do 600 g
  3. Neautomatske vage razreda točnosti (II) do 35 kg
  4. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg
  5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg
Ovlaštenje vrijedi do  2025-02-07 Rješenje o ovlaštenju