OTO45

TEHNIČAR-SERVAG   d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
45
Adresa: Crnojezerska 18, Zagreb
Web: http://www.tehnicar-servag.hr/
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE - poslovi redovne i izvanredne ovjere

a) Utezi razreda točnosti F1, F2 srednjeg mjernog područja do 20 kg na adresi poslovanja Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 srednjeg mjernog područja do 20 kg

c) Neautomatske vage razreda točnosti I

d) Neautomatske vage razreda točnosti II

e) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg

f) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg
Ovlaštenje vrijedi do  2024-08-09 Rješenje o ovlaštenju