OTO44

E M O S   d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
44
Adresa: Čulinečka 27, Zagreb
Web: https://www.emoszg.hr/index.php
Ovlaštenje vrijedi do  2027-03-25  Rješenje o ovlaštenju