OTO40

SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
40
Adresa: Dolenica 22, Lučko, Lučko
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
  1. Protočna mjerila obujma plina (plinomjeri) - poslovi redovne i  izvanredne ovjere
  1. Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h
  2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 10000 m3/h
  1. Mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (korektori) - poslovi redovne i izvanredne ovjere
Ovlaštenje vrijedi do  2022-05-20 Rješenje o ovlaštenju