OTO39

ISKRAEMECO d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
39
Adresa: Slavonska avenija 26/3, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE
  1. Jednofazna i trofazna brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,5; 1; 2; A; B i C – poslovi redovne i izvanredne ovjere
  2. Jednofazna i trofazna brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S – poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere
  3. Jednofazna i trofazna brojila jalove električne energije razreda točnosti 2; 3 – poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere
Ovlaštenje vrijedi do  2025-06-14  Rješenje o ovlaštenju