OTO38

TERMOPLIN d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
38
Adresa: Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
  1. Protočna mjerila obujma plina (plinomjeri)
-plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m³/h
Ovlaštenje vrijedi do  2025-05-12 Rješenje o ovlaštenju