OTO34

PROPAN OPREMA d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
34
Adresa: Ježdovečka 22/d, Lučko
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: ​MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

 - Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima – redovna i izvanredna ovjera,

 - Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za UNP – redovna i izvanredna ovjera,

- Mjerila razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva – prva, redovna i izvanredna ovjera
Ovlaštenje vrijedi do  2024-08-24 Rješenje o ovlaštenju