OTO31

HELM d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
31
Adresa: Crvenog križa 14, Zagreb
Slavonska avenija 22a, Zagreb (za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila)
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

a) Jednofazna i trofazna brojila djelatne električne energije razreda točnosti  0,5; 1, 2, A, B i C - poslovi redovne i izvanredne ovjere;

b) Jednofazna i trofazna brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 - poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere;

c. Jednofazna i trofazna statička brojila djelatne električne energije
razreda točnosti 0,2S i 0,5S - poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere.
 
Ovlaštenje vrijedi do  2024-08-02 Rješenje o ovlaštenju