OTO29

SERVER MARK d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
29
Adresa: Joze Martinovića 9, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE
– poslovi redovne i izvanredne ovjere 
a) Neautomatske vage razreda točnosti (I)
b) Neautomatske vage razreda točnosti (II)
c) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg
d) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (osim automatskih tračnih vaga)
Ovlaštenje vrijedi do  2024-07-15 Rješenje o ovlaštenju