OTO24

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
24
Adresa: Radnička cesta 1, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: 1. Protočna mjerila obujma plina (plinomjeri) - poslovi redovne i izvanredne ovjere
            a) Plinomjeri protoka do 400 m3/h
2. Mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (korektori) - poslovi redovne i izvanredne ovjere
            a) Radno područje (0,9 – 20) bar abs, (-20 do 50)ºC
Ovlaštenje vrijedi do  2025-06-24 Rješenje o ovlaštenju