OTO23

STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
23
Adresa: Lovinčićeva 4, Zagreb
Web: https://stsi.hr/
Ovlaštenje vrijedi do  2023-12-23  Rješenje o ovlaštenju