OTO23

STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
23
Adresa: Lovinčićeva 4, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
1. Mjerila duljine i kuta – poslovi redovne i izvanredne ovjere
 
a) Mjerila duljine i kuta s podjelom ili bez nje – mjerne letve do 4m 
 
2. Cilindrični okomiti i vodoravni spremnici - poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere
 
a) Cilindrični vodoravni spremnici
 
3. Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode - poslovi redovne i izvanredne ovjere
 
a) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
b) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila
 
4. Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume (mjerila tlaka) - poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere
 
a) Manometri, vakuumometri, manovakuumometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja: -0,8 do 1 bar, razreda točnosti 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,6; 2; 2,5; 4; 5
b) Manometri i mjerni pretvornici tlaka mjernog područja: 0 do 1000 bar, razreda točnosti 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,6; 2; 2,5; 4; 5    
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama
 
Ovlaštenje vrijedi do  2023-12-23 Rješenje o ovlaštenju