OTO22

JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
22
Adresa: Miramarska 24, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
  1. 1. Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode – poslovi redovne i izvanredne ovjere
  1. Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima;
  2. Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu.
Ovlaštenje vrijedi do  2024-04-19 Rješenje o ovlaštenju