OTO19

TOT-PROMET d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
19
Adresa: Radnička cesta 65, ĐURĐEVAC
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja:
Dodatak 4.
Vodomjeri i/ili mjerila protoka vode
– poslovi redovne i izvanredne ovjere na adresi poslovanja
a) Vodomjeri protoka do 20 m3/h

Dodatak 8.
Protočna mjerila obujma plina (plinomjeri)
- poslovi redovne i izvanredne ovjere na adresi poslovanja
a) Plinomjeri maksimalnog protoka do 650 m3/h
 
Ovlaštenje vrijedi do  2023-12-14 Rješenje o ovlaštenju